Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Borgmästare Lindhagen och laglösheten - insändare 1908

Under första majdemonstrationen 1908 hade måleriarbetaren och ungsocialisten Johan Valentin Wald burit en fana med texten ”Ned med tronen, altaret och penningapåsen!”. Fanan skapade en intensiv debatt i pressen men också i riksdag och regering. 

Det här stod att läsa om affären i Stockholms dagblad den 7 maj 1908. Först en kort notis om det senaste som hänt sedan en insändare som kritiserar borgmästare Carl Lindhagen för att han gick med i Socialdemokraternas demonstrationståg, där alltså fanor med krav på kungens avgång fanns.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad