Foto

Carl Lindhagen. Ledamot av stadsfullmäktige 1903-1941

Född i Stockholm 18601217.

Stadsfullmäktig 1903-1909 och 1910-1941 (vald av Arbetarepartiet 1910-1927, av Socialdemorkraterna från 1927). Borgmästare i Stockholm 1903-1930.

Död i Stockholm 19460311.

Fotografi med biografi ur: Stockholms stadsfullmäktige 1938-1965. Biografiska data och porträtt, Stockholm 1963, s. 51.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Vad är skandal? Flaggningen på rådhuset för tsaren" - artikel 1909

"Vad är skandal? Flaggningen på rådhuset för tsaren" - artikel 1909

Allmän rösträtt för män och kvinnor enligt Hr Lindhagens förslag / Arbetarepartiet och kvinnorna – ett föredrag 7/3 1906 af S. Dahlbäck.

Allmän rösträtt för män och kvinnor enligt Hr Lindhagens förslag / Arbetarepartiet och kvinnorna – ett föredrag 7/3 1906 af S. Dahlbäck.

Borgmästare Carl Lindhagen vägrar flagga för tsaren 1909

Borgmästare Carl Lindhagen vägrar flagga för tsaren 1909

Borgmästare Lindhagen och laglösheten - insändare 1908

Borgmästare Lindhagen och laglösheten - insändare 1908

Kransband från Carl Lindhagens begravning

Kransband från Carl Lindhagens begravning

Liberala valmansföreningens rösträttsmöte - artikel i SvD 13 maj 1902

Liberala valmansföreningens rösträttsmöte - artikel i SvD 13 maj 1902

Motion om att upphäva förbudet mot kvinnliga präster - stadsfullmäktige 1942

Motion om att upphäva förbudet mot kvinnliga präster - stadsfullmäktige 1942

Porträtt av Carl Lindhagen

Porträtt av Carl Lindhagen

Porträttbild av Carl Lindhagen

Porträttbild av Carl Lindhagen

Tal mot militarismen av Carl Lindhagen. (Anförande i Andra Kammaren vid den stora militärdebatten den 22 mars 1911)

Tal mot militarismen av Carl Lindhagen. (Anförande i Andra Kammaren vid den stora militärdebatten den 22 mars 1911)