Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Den uppseendeväckande Stockholmsfanan - artikel i Brand 1908

Under första majdemonstrationen 1908 hade en måleriarbetare Valentin Wald, 27 år, burit en flagga med texten "Ned med tronen, alataret och penningpåsen". Wald blev föremål för polisutredning och saken diskuterades livligt såväl i press som i riksdag.

Här kommenteras saken i Ungsocialisternas tidning Brand. Enlligt artikeln är Valentin Vald ungsocialist. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad