Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Den anstötliga fanan. Förhör med polisbefälet - pressklipp 1908

Under första majdemonstrationen 1908 hade måleriarbetaren Valentin Wald burit en fana med texten ”Ned med tronen, altaret och penningapåsen!”. Fanan skapade en intensiv debatt i pressen men också i riksdag och regering. Wald dömdes till 300 kronor böter för ”förargelseväckande beteende under försvårande omständigheter” i polisdomstolen.

Inom regeringen ifrågasattes polisens agerande som man tyckt vara för lättvindigt. Man menade att fanan snarare skulle brottsrubriceras som ”förräderi” och att det hela därför skulle bli en fråga för hovrätten. Dessutom ifrågasattes varför polisen inte ingripit mer resolut för att snabbt ta bort fanan. Civilministern krävde en förklaring av justititieministern.

Polismästare Wilhelm Tamm kallades upp till justitieministern för förhör.  I den här artikeln i Stockholms Dagblad den 17 maj 1908 återges justitieministerns utlåtande, innehållande bland annat polismästare Tamms och andre stadsfiskal Carl Gunnar Lidbergs vittnesmål om händelserna den 1 maj.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad