Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Landet vaknar [Om "fanskandalen" 1908]

Under första majdemonstrationen 1908 hade måleriarbetaren och ungsocialisten Johan Valentin Wald burit en fana med texten ”Ned med tronen, altaret och penningapåsen!”. Fanan skapade en intensiv debatt i pressen men också i riksdag och regering.

Här är det en eller ett par anonyma skribenter i Nya Dagligt Allehanda som har fått nog och vill att poliserna ska ingripa mot demonstrationerna. Borgerliga krafter måste samla sig för att ta krafttag mot socialisternas hot: ”Det går ej en dag utan underrättelser om strejköfvervåld, om socialisternas kränkningar af den personliga friheten och af den allmänna säkerheten, om deras våldsbud och våldsdåd.”

Skribenten nämner också samtida oroligheter i Ådalen i Norrland. Hjalmar Branting och borgmästare Carl Lindhagen får också kritik.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad