Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Stockholmspolisen [Om "fanskandalen" 1908]

Under första majdemonstrationen 1908 hade måleriarbetaren och ungsocialisten Johan Valentin Wald burit en fana med texten ”Ned med tronen, altaret och penningapåsen!”. Fanan skapade debatt i pressen, i riksdagen och regeringen.

I den här osignerade artikeln kritiserar Vårt Land särskilt polisens insatser under första majdemonstrationer, men fortsätter sedan i en mer generell kritik av ordningsmakten. När Stockholm har växt till en storstad har polisen haft svårt att hänga med. ”Allra värst är dock, att polisen icke kunnat eller velat eller vågat sätta sig i respekt hos befolkningens lägre lager.” Vårt Land tycker därför det vore lämpligt om poliskåren fick en ledning ”med god militär utbildning”.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad