Text
Författare: Lithander, Pehr Emanuel (1835-1913). Stockholms stadsarkiv

En vädjan till konungen. Väckelsord mot inre faror - pressklipp 1908

Under första majdemonstrationen 1908 hade måleriarbetaren Valentin Wald burit en fana med texten ”Ned med tronen, altaret och penningapåsen!”. Fanan skapade en intensiv debatt i pressen, i riksdagen och regeringen.

Här publicerar Nya Dagligt Allehanda den gamle riksdagsmannen Pehr Emanuel Lithanders vädjan till kungen att "genom varningens ord samla sitt folk till besinning af och själfbevarelse mot den ofärd som står för dörren". Lithander menar att det "det pågår ett arbete för underminerande af den grund på hvilken det lyckliga och ärorika svenska folket endast kan känna sig stå fast och säkert".

Särskilt upprörd är Lithander över det "oerhörda förhållandet att hufvudstadens borgmästare hr Lindhagen icke skydde att deltag i demonstrationståg under röda fanor med upproriska inskriptioner, som till exempel 'Ned med tronen och alataret' m. m." Lika förtvivlad är Lithander över "en annan statens ämbetsman - en professor i Lund - som bibringar den studerande ungdomen landsförrädiska läror, förakt för religionen och all samhällsordning". Denne åsyftade professorn är med all sannolikhet Knut Wicksell.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad