Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Ned med tronen, altaret och pänningpåsen - pressklipp 1908

Under första majdemonstrationen 1908 hade måleriarbetaren Valentin Wald burit en fana med texten ”Ned med tronen, altaret och penningapåsen!”. Fanan skapade en intensiv debatt i pressen men också i riksdag och regering. Wald dömdes till 300 kronor böter för ”förargelseväckande beteende under försvårande omständigheter” i polisdomstolen.

I den här artikeln i ungsocialistiska tidningen Brand menar man att det är en ”klassdom” som måste ”lära arbetarna att det är just handlingens tid som nu snart är inne. Ty då man vill inskränka vår frihet i sådana mindre saker, hur skall man ej då försöka i större och viktigare ting.”

Artikeln avslutas: ”Arbetarna över all världen måste dock rusta sig på allvar till en strid, som – den må kosta det höga slöddrets liv – måste utkämpas till det sista.”

 Med i pdfen finns en artikel från samma tidning samma dag där första majdemonstrationerna i Norrköping skildras. Enligt Brand hade polisen där gått till attack med sablar på demonstranterna.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad