Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Ned med tronen och altaret - pressklipp 1908

Under första majdemonstrationen 1908 hade måleriarbetaren Valentin Wald burit en fana med texten ”Ned med tronen, altaret och penningapåsen!”. Fanan skapade en intensiv debatt i pressen men också i riksdag och regering.

Här skildrar Socialdemokraten polisrättegången mot Wald. Wald dömdes till 300 kronor böter för ”förargelseväckande beteende under försvårande omständigheter”.

Wald erkände att han burit fanan menade att domen var felaktig: ”Någon förargelse i själva tåget hade fanan enligt hans förmenande ej väckt. Tvärtom trodde han att de flesta demonstranter voro eniga med honom i den kamp mot det nuvarande samhället, för vilket den mycket uppmärksammade fanan vore en symbol.”

Socialdemokraten kritiserades av ungsocialisternas organ Brand för att vara lama i sin kritik av polisen. Hur tar de ställning här? Läs artikeln!  

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad