Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Signaturen R. L. trött på polisens "slapphetsregemente" - pressklipp 1908

Under första majdemonstrationen 1908 hade måleriarbetaren Valentin Wald burit en fana med texten ”Ned med tronen, altaret och penningapåsen!”. Fanan skapade en intensiv debatt i pressen, i riksdagen och regeringen.

Här ondgör sig signaturen R. L. över att polisen låtit fanan gå med i demonstrationståget. R. L. inleder:

"Under ett flerårigt slapphetsreglemente hafva våra myndigheter förfallit i ett mandarinartadt tillstånd, hvars enda lifsyttringar bestått uti yrkande på löneförbättringar."

Vidare tycker R. L. att Stockholmspolisen borde ta intryck S:t Petersburgs konstaplar som med våld slog ned ett upplopp 1906. R. L. tycker också att Lars Stendahl borde få bli polismästare trots att han saknar akademisk examen.

Lars Stendahl var i vänsterkretsar känd som Lasse med påken

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad