Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Tidning för dövstumma –”Alla människor döva om hundra år!” 1927

I Tidning för dövstumma nr 2-3 1927 kan man läsa om att den amerikanske uppfinnaren Thomas Edison trodde att alla människor skulle vara döva om 100 år, ”på grund av det larm och den nervspänning, som de moderna uppfinningarna åstadkomma”. Det fanns dock fördelar med en utbredd dövhet, menade han. Exempelvis skulle man få ett gemensamt internationellt språk när alla människor lärde sig teckenspråket.

Tidning för dövstumma började ges ut 1891 och har under årens lopp bytt namn flera gånger, senast till Dövas tidning.

Till höger kan du läsa hela nr 2-3 1927 av Tidning för dövstumma. Artikeln om ökad dövhet finns på s.16.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad