Text

Tidning för dövstumma –”Alla människor döva om hundra år!” 1927

I Tidning för dövstumma nr 2-3 1927 kan man läsa om att den amerikanske uppfinnaren Thomas Edison trodde att alla människor skulle vara döva om 100 år, ”på grund av det larm och den nervspänning, som de moderna uppfinningarna åstadkomma”. Det fanns dock fördelar med en utbredd dövhet, menade han. Exempelvis skulle man få ett gemensamt internationellt språk när alla människor lärde sig teckenspråket.

Tidning för dövstumma började ges ut 1891 och har under årens lopp bytt namn flera gånger, senast till Dövas tidning.

Till höger kan du läsa hela nr 2-3 1927 av Tidning för dövstumma. Artikeln om ökad dövhet finns på s.16.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

 Emma Anstrin - en av grundarna till De dövas kvinnoförening i Stockholm

Emma Anstrin - en av grundarna till De dövas kvinnoförening i Stockholm

De dövas kvinnoförening i Stockholm - historisk sammanställning till 100 års jubileum 1996

De dövas kvinnoförening i Stockholm - historisk sammanställning till 100 års jubileum 1996

Jämlikhet med funktionsnedsättning
Tema

Jämlikhet med funktionsnedsättning

Hur har samhället jobbat med att ge alla människor lika möjligheter och rättigheter? Det finns en stark norm att alla kan gå, se, höra och koncentrera sig, till exempel. Jämlikhet…

Ritning till Tysta skolan från 1895 – skola för döva barn

Ritning till Tysta skolan från 1895 – skola för döva barn

Stockholms dövas förening - samkväm 1909

Stockholms dövas förening - samkväm 1909

Stockholms dövas förening - verksamhetsberättelser 1869-1870

Stockholms dövas förening - verksamhetsberättelser 1869-1870

Stockholms dövas förening – stadgar 1868

Stockholms dövas förening – stadgar 1868

Stockholms dövas förenings grundare – 1893

Stockholms dövas förenings grundare – 1893

Tysta skolan - ansökan om plats för dövstumma Thyra 1886

Tysta skolan - ansökan om plats för dövstumma Thyra 1886

Tysta skolan- ansökan om plats för dövstumma Julius 1886

Tysta skolan- ansökan om plats för dövstumma Julius 1886