Text
Författare: Okänd. Stockholms stadsarkiv

De riksbekanta första gräsliga Gatustriderna i Stockholm mellan polisen och folket angående allmän rösträtts införande i Sverige

Den 19 april 1902 samlades enligt den här lilla skriften mellan 30 000 och 50 000 människor för att demonstrera för allmän rösträtt. Det uppstod tumult och flera blev gripna av polisen. Polisen angrep även demonstranter med sablar och flera blev sårade. Här ges en levande beskrivning av händelseförloppet. Upphovsmännen eller upphovskvinnorna är okända, men av texten framgår att de tillhör arbetarrörelsen.

Skriften är illustrerad och berättar även om de "tre stora strejkdagarne, 15, 16 och 17 Maj" 1902.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad