Text

Tal mot militarismen av Carl Lindhagen. (Anförande i Andra Kammaren vid den stora militärdebatten den 22 mars 1911)

I början av 1900-talet , och kanske särskilt åren innan första världskriget, pågick en intensiv debatt om försvarspolitiken. Den växande arbetarrörelsen med Socialdemokraterna i spetsen var i regel negativt inställde till en upprustning då de ansåg att kostnaderna främst skulle drabba de fattiga.

Socialdemokraten Carl Lindhagen ger här sin syn på försvarsfrågan och förklarar bland annat varför han tycker att frågan om militarismen är en klassfråga:

”De medlemmar av samhället som lida mest av dess missförhållanden, de som bära den sko som klämmer och som således tryckas mest av de militära bördorna, de tänka mest på freden, och äro de största fienderna till själva militarismen. Men i samma mån som man stiger upp mot högre samhällslager, där dessa missförhållanden icke kännas så tunga, förändrar sig åskådningssättet, och när man till sist kommer upp till höjderna, där militarismen företrädesvis är en källa till makt, glans och ekonomiska fördelar, så möter man en försvarsvilja som är rent av fruktansvärd.”

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Albert Jensen - ”Låt ryssen ta oss!” 1914

Albert Jensen - ”Låt ryssen ta oss!” 1914

Allmän rösträtt för män och kvinnor enligt Hr Lindhagens förslag / Arbetarepartiet och kvinnorna – ett föredrag 7/3 1906 af S. Dahlbäck.

Allmän rösträtt för män och kvinnor enligt Hr Lindhagens förslag / Arbetarepartiet och kvinnorna – ett föredrag 7/3 1906 af S. Dahlbäck.

Bondetåget 1914. Upplands standar, skänkt av K.F.U.K., överlämnas.

Bondetåget 1914. Upplands standar, skänkt av K.F.U.K., överlämnas.

Borgmästare Carl Lindhagen vägrar flagga för tsaren 1909

Borgmästare Carl Lindhagen vägrar flagga för tsaren 1909

Carl Lindhagen. Ledamot av stadsfullmäktige 1903-1941

Carl Lindhagen. Ledamot av stadsfullmäktige 1903-1941

Ett sanningsord

Ett sanningsord

Inbjudan till Föreningen för befrämjande av skolungdomens vapenövningar 1885

Inbjudan till Föreningen för befrämjande av skolungdomens vapenövningar 1885

Manifest till Sverges folk [Socialdemokratisk protest mot kung Gustav V:s tal under Bondetåget 1914]

Manifest till Sverges folk [Socialdemokratisk protest mot kung Gustav V:s tal under Bondetåget 1914]

Porträtt av Carl Lindhagen

Porträtt av Carl Lindhagen

Proklamation till Sverges värnpliktsskyldige ungdom - Ungsocialistiska Militärkomitén

Proklamation till Sverges värnpliktsskyldige ungdom - Ungsocialistiska Militärkomitén

Värnpliksmartyrer! Några ord, de maktägande vördsamt tillägnade af Henning Melander

Värnpliksmartyrer! Några ord, de maktägande vördsamt tillägnade af Henning Melander