Text

Att tänka på innan man lofvar eller beslutar. Några sanningens ord från Fosterländska förbundet i Stockholm. [Rösträttsfrågan]

1902 ställdes en rad krav på dem som ville rösta i allmänna val. Förenklat kan man säga att vuxna män med en årsinkomst på över 800 kronor fick rösta till Riksdagens andra kammare. Det konservativa Fosterländska förbundet ifrågasätter i den här propagandaskriften om det verkligen behövs någon utvidgning av rösträtten utöver detta. Här presenteras en rad argument mot en allmän och lika rösträtt. Såsom till exempel:

  • De flesta arbetare har enligt skriften redan nått en årsinkomst på 800 kronor och får därför redan rösta fram representanter (åtminstone till Riksdagens andra kammare). Vore det inte bättre att ”höja arbetaren till rösträttsstrecket än att sänka strecket till honom”?
  • Det är enligt författarna inte folket självt som krävt rösträtt utan ”maktspekulanter, radikala tidningsskrifvare och yrkesagitatorer, som landet rundt sökt sprida missnöje bland arbetareklassen, ställt till folkmöten, där brandröda tal hållits, och stiftat ’folkriksdagar’, där en lös och lättledd samling af pratsamma personer sammanförts till ovärdiga demonstrationer mot bestående, bepröfvade förhållanden och lagbunden ordning.”
  • Genom ”arbetarnes röster skola politiska äfventyrare framhjälpas till makten”.
  • Med rådande statsskick har landet ”gått framåt i alla riktningar”. Så varför förändra det?
  • I Sveriges riksdag förekommer inte ”slagsmål och andra afskyvärda uppträden” som det enligt skriften gör i länder ”där den allmänna rösträtten till lagstiftare satt personer, hvilka äro alldeles ovärdiga ett så högt medborgerligt förtroende.”
  • Man ska inte få rösta om man inte betalar skatt.

 

Framåt slutet av skriften kommer Fosterländska förbundet med en rad förslag på nya rösträttstreck, d.v.s. kriterier som bestämmer vem som ska få och vem som inte ska få rösta.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

4-6 Barnens rösträtt
Tema

4-6 Barnens rösträtt

I Sverige har vi allmän och lika rösträtt. Men vem har bestämt att det bara är vuxna som ska få rösta? Argumentera för barnens rösträtt, på samma sätt som vuxna gjorde för 100 år s…

Allmän rösträtt för män och kvinnor enligt Hr Lindhagens förslag / Arbetarepartiet och kvinnorna – ett föredrag 7/3 1906 af S. Dahlbäck.

Allmän rösträtt för män och kvinnor enligt Hr Lindhagens förslag / Arbetarepartiet och kvinnorna – ett föredrag 7/3 1906 af S. Dahlbäck.

Brev till konungen med krav på allmän rösträtt för kvinnor - 1905

Brev till konungen med krav på allmän rösträtt för kvinnor - 1905

De riksbekanta första gräsliga Gatustriderna i Stockholm mellan polisen och folket angående allmän rösträtts införande i Sverige

De riksbekanta första gräsliga Gatustriderna i Stockholm mellan polisen och folket angående allmän rösträtts införande i Sverige

In English
Tema

In English

Stockholmskällan is a website that enables you to walk in the footsteps of your predecessors, and to see the traces of history in letters, photos, police reports, maps, film, music…

Lektion: Rösträtt - är du för eller emot?
Tema

Lektion: Rösträtt - är du för eller emot?

Idag kan det tyckas självklart att alla över 18 räknas som myndiga och att rösträtten hänger ihop med medborgarskapet. Men så har det inte alltid varit. I det här lektionsförslaget…

Röster om rösträtten
Tema

Röster om rösträtten

2018-2022 firar vi 100-årsfirandet av den allmänna och lika rösträtten i Sverige. Rösträtten utökades successivt under hela 1900-talet. Här kombinerar vi historiska bilder och text…

Rösträtt
Tema

Rösträtt

Vad krävs för att vi ska ha demokrati? Till att börja med måste alla få rösta om vem som ska styra landet. Men vilka är "alla"? Det har varierat med tiden.