Text

Långholmsfången Viktor Lennstrand ursäktar sig för utebliven bokrecension - brev till Dr Nyström 1889

Från Långholmens centralfängelse skriver agitatorn Viktor Lennstrand det här brevet till Anton Nyström. Han sitter inne för att han i tal och skrift förnekat guds existens. Lennstrand har i ett tidigare brev lovat folkbildaren Anton Nyström att publicera en positiv recension av dennes Allmänna kulturhistoria i sin tidning Fritänkaren. Brevet renskrivet:

Långholmen den 15. 12. 89.

Herr Doktor Anton Nyström!

Hjertligt tack för Eder vänliga skrifvelse, hvilken mycket gladde mig. Tack ock för löftet att få göra ett utdrag ur Kulturhistorien, naturligtvis med tydlig hänvisning till källan. Den anmälan jag skrifvit och sändt till tryckeriet för att intagas i julnumret får jag just nu veta blifvit utesluten tillfölje af bristande utrymme för att i.st. inkomma i nyårsnumret. Jag är mycket missbelåten med detta uppskof, men rår ej för det, ty jag kan ej härifrån öfvervaka ombrytningen, utan har t. v. måst öfverlemna detta åt boktryckaren. Dock skall det snart blifva ändring häri.

Jag har endast velat meddela Eder detta att ni måtte känna orsaken till att anmälan ej, såsom jag sade kom in i julnumret. Men jag hoppas den äfven skall kunna vara till nytta i nyårsnumret och att ni skall blifva nöjd med den.

Sällan är jag tillfreds med något nummer af Fritänkaren, men hoppas så småningom kunna arbeta upp den till en verkligt god, underhållande, lättläst och kraftig fritänkartidning.

Min vördnadsfulla helsning till doktorinnan.

Med stor högaktning
Viktor E. Lennstrand.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Agitatorn Viktor Lennstrand vill ha okristna vittnen vid dödsbädden - brev till Dr Nyström 1894

Agitatorn Viktor Lennstrand vill ha okristna vittnen vid dödsbädden - brev till Dr Nyström 1894

Chefredaktör Karl Hjalmar Branting, åtalad för ”tryckfrihetsmissbruk” år 1888 - Domstolsmål

Chefredaktör Karl Hjalmar Branting, åtalad för ”tryckfrihetsmissbruk” år 1888 - Domstolsmål

De fyra evangelierna, deras uppkomst och historiska värde. Föredrag hållet på den Svenska teatern den 14 april 1889 af Viktor E. Lennstrand

De fyra evangelierna, deras uppkomst och historiska värde. Föredrag hållet på den Svenska teatern den 14 april 1889 af Viktor E. Lennstrand

Det åtalade Föredraget om 'Gud' af Viktor E. Lennstrand

Det åtalade Föredraget om 'Gud' af Viktor E. Lennstrand

Hjalmar Branting tackar för delikatesserna från fängelsecellen - brev till Dr Nyström 1889

Hjalmar Branting tackar för delikatesserna från fängelsecellen - brev till Dr Nyström 1889

Hvad hafva myndigheterna uträttat med sitt straff? Föredrag af Viktor E. Lennstrand

Hvad hafva myndigheterna uträttat med sitt straff? Föredrag af Viktor E. Lennstrand

Porträtt av Alfred Lindkvist och Viktor Lennstrand

Porträtt av Alfred Lindkvist och Viktor Lennstrand

Porträtt av Viktor Emanuel Lennstrand, "hädarynglingen"

Porträtt av Viktor Emanuel Lennstrand, "hädarynglingen"

Religionsbrottslingen Viktor Lennstrand vill inte söka nåd hos Kungliga Majestät - brev till Dr Nyström 1890

Religionsbrottslingen Viktor Lennstrand vill inte söka nåd hos Kungliga Majestät - brev till Dr Nyström 1890

Straffången Lennstrand tror på framgångar i kampen mot kyrkan - brev till Dr Nyström 1889

Straffången Lennstrand tror på framgångar i kampen mot kyrkan - brev till Dr Nyström 1889

Tema Hemmet - Kvinna 64 trivs hemma i Bromma men skulle gärna byta ut den moderna ekparketten

Tema Hemmet - Kvinna 64 trivs hemma i Bromma men skulle gärna byta ut den moderna ekparketten

Viktor Lennstrand vill ha läkarutlåtande om helbrägdagörelse - brev till Dr Nyström 1892

Viktor Lennstrand vill ha läkarutlåtande om helbrägdagörelse - brev till Dr Nyström 1892

Viktor Lennstrand, 27, om sin kamp mot kristendomen från fängelset i Malmö - brev till Dr Nyström 1888

Viktor Lennstrand, 27, om sin kamp mot kristendomen från fängelset i Malmö - brev till Dr Nyström 1888

Viktor Lennstrand, 27, vill befria folket från "kristendomens vidskepelse" - brev till Dr Nyström 1888

Viktor Lennstrand, 27, vill befria folket från "kristendomens vidskepelse" - brev till Dr Nyström 1888