Text
Författare: Lennstrand, Viktor Emanuel (1861-1895). Stockholms stadsarkiv

Långholmsfången Viktor Lennstrand ursäktar sig för utebliven bokrecension - brev till Dr Nyström 1889

Från Långholmens centralfängelse skriver agitatorn Viktor Lennstrand det här brevet till Anton Nyström. Han sitter inne för att han i tal och skrift förnekat guds existens. Lennstrand har i ett tidigare brev lovat folkbildaren Anton Nyström att publicera en positiv recension av dennes Allmänna kulturhistoria i sin tidning Fritänkaren. Brevet renskrivet:

Långholmen den 15. 12. 89.

Herr Doktor Anton Nyström!

Hjertligt tack för Eder vänliga skrifvelse, hvilken mycket gladde mig. Tack ock för löftet att få göra ett utdrag ur Kulturhistorien, naturligtvis med tydlig hänvisning till källan. Den anmälan jag skrifvit och sändt till tryckeriet för att intagas i julnumret får jag just nu veta blifvit utesluten tillfölje af bristande utrymme för att i.st. inkomma i nyårsnumret. Jag är mycket missbelåten med detta uppskof, men rår ej för det, ty jag kan ej härifrån öfvervaka ombrytningen, utan har t. v. måst öfverlemna detta åt boktryckaren. Dock skall det snart blifva ändring häri.

Jag har endast velat meddela Eder detta att ni måtte känna orsaken till att anmälan ej, såsom jag sade kom in i julnumret. Men jag hoppas den äfven skall kunna vara till nytta i nyårsnumret och att ni skall blifva nöjd med den.

Sällan är jag tillfreds med något nummer af Fritänkaren, men hoppas så småningom kunna arbeta upp den till en verkligt god, underhållande, lättläst och kraftig fritänkartidning.

Min vördnadsfulla helsning till doktorinnan.

Med stor högaktning
Viktor E. Lennstrand.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad