Utilistiska idéer.
Text

Utilistiska idéer

Viktor Lennstrand radar här upp sina åsikter om religionen och den svenska kyrkan. Han är beredd att försvara dessa på diskussionsmötet som ska hållas i Arbetareföreningens lokaler 1890.

Viktor Lennstrand startade Utilistiska förbundet. Man ville bland annat förbjuda statsreligionen och religionsundervisningen i skolan. Man ansåg att det var livet här och nu som gällde. För dessa åsikter hamnade Lennstrand i fängelse. Mer om honom finns att läsa om du klickar på länkarna nedan.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Det åtalade Föredraget om 'Gud' af Viktor E. Lennstrand

Det åtalade Föredraget om 'Gud' af Viktor E. Lennstrand

Hvad hafva myndigheterna uträttat med sitt straff? Föredrag af Viktor E. Lennstrand

Hvad hafva myndigheterna uträttat med sitt straff? Föredrag af Viktor E. Lennstrand

Om hundra år: utilistiska propagandans skrift

Om hundra år: utilistiska propagandans skrift

Viktor Lennstrand, 27, om sin kamp mot kristendomen från fängelset i Malmö - brev till Dr Nyström 1888

Viktor Lennstrand, 27, om sin kamp mot kristendomen från fängelset i Malmö - brev till Dr Nyström 1888

Viktor Lennstrand, 27, vill befria folket från "kristendomens vidskepelse" - brev till Dr Nyström 1888

Viktor Lennstrand, 27, vill befria folket från "kristendomens vidskepelse" - brev till Dr Nyström 1888