Text
Författare: Håkansson, Johan. Stockholms stadsarkiv

Målarmästare Håkansson begär utträde ur Svenska kyrkan 1884

1884 skickar målaremästare Johan Håkansson ett brev till kyrkoherden i sin församling med begäran om utträde i svenska kyrkan. Håkansson tror inte på den lutherska läran utan har istället blivit en anhängare av den positivistiska livsfilosofin. Håkanssons ansökan avslogs dock eftersom man endast fick lämna statskyrkan om man blev medlem i ett annat kristet samfund.

Handlingen renskriven:

Afskrift

Till Kyrkoherden i Johannes Församling i Stockholm!

Undertecknad, som öfvergått till den positivistiska religionen, får härmed förklara sig ej kunna tillhöra den evangeliskt-lutherska kyrkan, hvarför jag får anhålla om att derifrån varda skild.

Stockholm d. 5 mars 1884
Johan Håkansson,
Målaremästare,
Adress: Lutternsgatan 26.

Nedanför har kyrkoherden svarat:

Att förestående ansökan af mig icke kunnat beviljas på grund af bestämmelsen i § 3 af K. Förordnngen d. 31 okt. 1873, intygar
Stockholm d. 8 mars 1884
E. Bergman
Kyrkoherde i Jakobs och Johannis Församl.

Anton Nyström, som grundat det positivistiska samfundet i Stockholm, intygar längt ned att avskriften är identisk med originalet. Pappret finns i Nyströms personliga arkiv.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad