Text

Målarmästare Håkansson begär utträde ur Svenska kyrkan 1884

1884 skickar målaremästare Johan Håkansson ett brev till kyrkoherden i sin församling med begäran om utträde i svenska kyrkan. Håkansson tror inte på den lutherska läran utan har istället blivit en anhängare av den positivistiska livsfilosofin. Håkanssons ansökan avslogs dock eftersom man endast fick lämna statskyrkan om man blev medlem i ett annat kristet samfund.

Handlingen renskriven:

Afskrift

Till Kyrkoherden i Johannes Församling i Stockholm!

Undertecknad, som öfvergått till den positivistiska religionen, får härmed förklara sig ej kunna tillhöra den evangeliskt-lutherska kyrkan, hvarför jag får anhålla om att derifrån varda skild.

Stockholm d. 5 mars 1884
Johan Håkansson,
Målaremästare,
Adress: Lutternsgatan 26.

Nedanför har kyrkoherden svarat:

Att förestående ansökan af mig icke kunnat beviljas på grund af bestämmelsen i § 3 af K. Förordnngen d. 31 okt. 1873, intygar
Stockholm d. 8 mars 1884
E. Bergman
Kyrkoherde i Jakobs och Johannis Församl.

Anton Nyström, som grundat det positivistiska samfundet i Stockholm, intygar längt ned att avskriften är identisk med originalet. Pappret finns i Nyströms personliga arkiv.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

17-årige Carl Wallenström skriver till Doktor Nyström om positivismen - brev 1882

17-årige Carl Wallenström skriver till Doktor Nyström om positivismen - brev 1882

Den positivistiske budbäraren. Organ för samhälliga meddelanden. N:o 1. 28 Jan. 1880.

Den positivistiske budbäraren. Organ för samhälliga meddelanden. N:o 1. 28 Jan. 1880.

Det åtalade Föredraget om 'Gud' af Viktor E. Lennstrand

Det åtalade Föredraget om 'Gud' af Viktor E. Lennstrand

Ett blad ur religionsfrihetens historia i Sverige år 1875

Ett blad ur religionsfrihetens historia i Sverige år 1875

Högtidsbön på Mensklighetens fest - positivistisk liturgi, bön och slutbön

Högtidsbön på Mensklighetens fest - positivistisk liturgi, bön och slutbön

Vördsam hemställan till 1888 års kyrkomöte

Vördsam hemställan till 1888 års kyrkomöte

”Snar hjelp är min enda räddning från att bliva utkastad på gatan” – brev till Dr Nyström 1894

”Snar hjelp är min enda räddning från att bliva utkastad på gatan” – brev till Dr Nyström 1894