Foto

Porträtt av helbrägdagörelsepredikanten Fredrik August Boltzius 1893

Fredrik August Boltzius var en värmländsk predikant som blev vida känd under slutet av 1800-talet. Genom åkallan av Gud påstod han sig kunna bota sjuka människor. Här kan du läsa en skildring av en av hans seanser.

Originalbilden finns tryckt på framsidan av C.H.N. Steffens bok ”Tro, Frälsning och Helsa jemte Biografisk Skildring öfwer Fredrik August Boltzius. Med originalporträtt utfördt i ljustryck”, utgiven i Stockholm 1893. Detta foto är en kopia med toningar i kanterna, gjord i Norrköping av Grand Atelier. Boltzius besökte Norrköping i maj & oktober 1897.

Bilden är i serietecknaren och författaren David Liljemarks ägo. Liljemark har släktband till Boltzius och har gjort ett seriealbum om helbrägdagörelsepredikanten.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

En Boltzius-afton - artikel om healing 1899

En Boltzius-afton - artikel om healing 1899

Hultgren försvarar helbrägdagöraren Boltzius - brev 1898

Hultgren försvarar helbrägdagöraren Boltzius - brev 1898

Viktor Lennstrand vill ha läkarutlåtande om helbrägdagörelse - brev till Dr Nyström 1892

Viktor Lennstrand vill ha läkarutlåtande om helbrägdagörelse - brev till Dr Nyström 1892

Våldsamma excesser igår vid Pastor Barratts möte. Orgier i religiös extas - pressklipp 1907

Våldsamma excesser igår vid Pastor Barratts möte. Orgier i religiös extas - pressklipp 1907