Text

En Boltzius-afton - artikel om healing 1899

Fredrik August Boltzius (1836-1910) var en värmländsk helbrägdagörare som fick många såväl beundrare som belackare. Genom handpåläggning och Guds åkallelse påstod han sig kunna läka sjuka människor. Här skildras Boltzius seans på Roslagsgatan 22 av en mycket kritisk Klas "Ejnar" Ryberg en afton 1899.

Roslagsgatan 22 låg 1899 vid fastigheten Ingemar 1 som uppfördes 1883-4. År 2012 hade gatunumret ändrats till Roslagsgatan 34.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Hultgren försvarar helbrägdagöraren Boltzius - brev 1898

Hultgren försvarar helbrägdagöraren Boltzius - brev 1898

Porträtt av helbrägdagörelsepredikanten Fredrik August Boltzius 1893

Porträtt av helbrägdagörelsepredikanten Fredrik August Boltzius 1893

Religionsfrihet
Tema

Religionsfrihet

Trodde alla på Gud tidigare? Det är svårt att svara på. Sedan 1951 får du välja själv. Men före 1951 var alla svenska medborgare tvungna att tillhöra ett religiöst samfund. Ännu ti…

Viktor Lennstrand vill ha läkarutlåtande om helbrägdagörelse - brev till Dr Nyström 1892

Viktor Lennstrand vill ha läkarutlåtande om helbrägdagörelse - brev till Dr Nyström 1892

Våldsamma excesser igår vid Pastor Barratts möte. Orgier i religiös extas - pressklipp 1907

Våldsamma excesser igår vid Pastor Barratts möte. Orgier i religiös extas - pressklipp 1907