Text
Författare: Simonson, Simon. Stockholms stadsarkiv

Motion om åtgärder i syfte att djur ej må vid Stockholms stads slakthus dödas utan föregående bedövning och att slakt efter mosaisk ritual må bliva i lag förbjuden – Stadsfullmäktige 1915

I den här motionen kräver Simon Simonson att Stockholms stad ska verka för att slakt utan föregående bedövning förbjuds. Det ska inte heller tillåtas i stadens slakthus.

En stor del av texten ägnar Simonson åt målande och blodiga beskrivningar av den mosaiska slakten, såsom han uppfattar den. Är texten antisemitisk? Döm själv!

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad