Text

Motion om åtgärder i syfte att djur ej må vid Stockholms stads slakthus dödas utan föregående bedövning och att slakt efter mosaisk ritual må bliva i lag förbjuden – Stadsfullmäktige 1915

I den här motionen kräver Simon Simonson att Stockholms stad ska verka för att slakt utan föregående bedövning förbjuds. Det ska inte heller tillåtas i stadens slakthus.

En stor del av texten ägnar Simonson åt målande och blodiga beskrivningar av den mosaiska slakten, såsom han uppfattar den. Är texten antisemitisk? Döm själv!

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Debatt om föreslaget förbud för mosaisk slakt - stadsfullmäktige 21 februari 1916

Debatt om föreslaget förbud för mosaisk slakt - stadsfullmäktige 21 februari 1916

Interiör från Josef Gustafssons slakteriaffär

Interiör från Josef Gustafssons slakteriaffär

Invigning av Slakthuset 1912. Slakthallen för storboskap dekorerad för invigning

Invigning av Slakthuset 1912. Slakthallen för storboskap dekorerad för invigning

Motion angående lättnader vid stadens köttbesiktning – Stadsfullmäktige 1912

Motion angående lättnader vid stadens köttbesiktning – Stadsfullmäktige 1912

Motion angående p-piller som en skonsam metod att kontrollera duvstammen - Stadsfullmäktige 1971

Motion angående p-piller som en skonsam metod att kontrollera duvstammen - Stadsfullmäktige 1971

Några ord i anledning af en nyligen utkommen Smädeskrift, kallad: Några bewis att Judarne äfven på sitt sätt bidraga till den allmänna nöden i Swerige.

Några ord i anledning af en nyligen utkommen Smädeskrift, kallad: Några bewis att Judarne äfven på sitt sätt bidraga till den allmänna nöden i Swerige.

Porträtt av mikroskopisten Maria Malmborg

Porträtt av mikroskopisten Maria Malmborg

Simon Alarik Simonson. Ledamot av stadsfullmäktige 1915-19 och 1935-38

Simon Alarik Simonson. Ledamot av stadsfullmäktige 1915-19 och 1935-38

Situationsplan över Stockholms stads slakthus

Situationsplan över Stockholms stads slakthus

Skandinaviska Zionistförbundet firar 1-årsdagen av Balfour-deklarationen

Skandinaviska Zionistförbundet firar 1-årsdagen av Balfour-deklarationen

Slakthusets invigning januari 1912. Konung Gustav V, prinsessan Ingeborg, styrelsens ordförande grosshandlare Rosengren, Direktör Sandeborg.

Slakthusets invigning januari 1912. Konung Gustav V, prinsessan Ingeborg, styrelsens ordförande grosshandlare Rosengren, Direktör Sandeborg.

Slakthusets tre kontrollstämplar 1912

Slakthusets tre kontrollstämplar 1912

Sårig häst inspekterad av djurskyddsinspektör Silow 1913

Sårig häst inspekterad av djurskyddsinspektör Silow 1913

Till Juveleraren Sander, Författaren af: Några bevis, att Judarne äfven på sitt sätt bidraga till den allmänna nöden i Sverige.

Till Juveleraren Sander, Författaren af: Några bevis, att Judarne äfven på sitt sätt bidraga till den allmänna nöden i Sverige.

Utlåtande över väckt förslag om förbud mot mosaisk slakt - stadsfullmäktige 1916

Utlåtande över väckt förslag om förbud mot mosaisk slakt - stadsfullmäktige 1916