Text

Debatt om föreslaget förbud för mosaisk slakt - stadsfullmäktige 21 februari 1916

1915 hade Simon Simonson motionerat om obligatoriskt krav på bedövning av djur som slaktades i Stockholms slakthus. Dessutom manade han stadsfullmäktige att i en skrivelse till regeringen kräva förbud av den mosaiska slakten.

Beredningsutskottet utredde frågan och rekommenderade stadsfullmäktige att inte vidtaga några åtgärder.

Den 21 februari 1916 debatterades frågan i stadsfullmäktige. Vad som sades kan du läsa i debattprotokollet. Simon Simonson inledde debatten och fick svar av herrarna Örne, Lundström, Björling och stadsfullmäktiges vice ordförande. Efter debatten gick man till beslut. Vad man bestämde kan du läsa här.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Judiska spislagar" - text från Ny Illustrerad Tidning 1882

"Judiska spislagar" - text från Ny Illustrerad Tidning 1882

Anders Örne. Ledamot av stadsfullmäktige 1912-1919

Anders Örne. Ledamot av stadsfullmäktige 1912-1919

Motion om åtgärder i syfte att djur ej må vid Stockholms stads slakthus dödas utan föregående bedövning och att slakt efter mosaisk ritual må bliva i lag förbjuden – Stadsfullmäktige 1915

Motion om åtgärder i syfte att djur ej må vid Stockholms stads slakthus dödas utan föregående bedövning och att slakt efter mosaisk ritual må bliva i lag förbjuden – Stadsfullmäktige 1915

Simon Alarik Simonson. Ledamot av stadsfullmäktige 1915-19 och 1935-38

Simon Alarik Simonson. Ledamot av stadsfullmäktige 1915-19 och 1935-38

Utlåtande över väckt förslag om förbud mot mosaisk slakt - stadsfullmäktige 1916

Utlåtande över väckt förslag om förbud mot mosaisk slakt - stadsfullmäktige 1916