Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Debatt om föreslaget förbud för mosaisk slakt - stadsfullmäktige 21 februari 1916

1915 hade Simon Simonson motionerat om obligatoriskt krav på bedövning av djur som slaktades i Stockholms slakthus. Dessutom manade han stadsfullmäktige att i en skrivelse till regeringen kräva förbud av den mosaiska slakten.

Beredningsutskottet utredde frågan och rekommenderade stadsfullmäktige att inte vidtaga några åtgärder.

Den 21 februari 1916 debatterades frågan i stadsfullmäktige. Vad som sades kan du läsa i debattprotokollet. Simon Simonson inledde debatten och fick svar av herrarna Örne, Lundström, Björling och stadsfullmäktiges vice ordförande. Efter debatten gick man till beslut. Vad man bestämde kan du läsa här.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad