Text
Författare: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Några ord i anledning af en nyligen utkommen Smädeskrift, kallad: Några bewis att Judarne äfven på sitt sätt bidraga till den allmänna nöden i Swerige.

1809 publicerade den 70-årige juveleraren Sander en text som tog heder och ära av Judarna i Sverige. Texten medföljde Dagligt Allehanda och väckte en hel del anstöt.

Den anonyme författaren till den här skriften vänder sig emot judeförföljelser och slår ett slag för ett mer tolerant samhälle: Det väcker harm ”att se fåkunnighetens, fanatismens och ondskans språk föras med den oförsynta fräckhet, som man öfverallt upptäcker” i Sanders skrift.

Författaren fortsätter sedan med att särskilt vederlägga Sanders påståenden om att judarna skulle ha bidragit till ”Swenska Fabrikernes undergång och förstöring”. Istället har judarna haft ett positivt inflytande på svenskt näringsliv. Författaren pläderar dessutom för införande av en oinskränkt näringsfrihet.

Boken är tryck i Stockholm 1809.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad