Text

Motion angående lättnader vid stadens köttbesiktning – Stadsfullmäktige 1912

1912 var många slaktare upprörda över reglerna som gällde vid slakt. De skrev därför till fullmäktige och krävde en enklare och billigare slaktprocess.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Motion om åtgärder i syfte att djur ej må vid Stockholms stads slakthus dödas utan föregående bedövning och att slakt efter mosaisk ritual må bliva i lag förbjuden – Stadsfullmäktige 1915

Motion om åtgärder i syfte att djur ej må vid Stockholms stads slakthus dödas utan föregående bedövning och att slakt efter mosaisk ritual må bliva i lag förbjuden – Stadsfullmäktige 1915

Situationsplan över Stockholms stads slakthus

Situationsplan över Stockholms stads slakthus

Slakthusets tre kontrollstämplar 1912

Slakthusets tre kontrollstämplar 1912

Studiebesök på Slakthuset

Studiebesök på Slakthuset