Text
Författare: Sandeborg, Martin, Östberg, Johan. Stockholms stadsarkiv

Utlåtande över väckt förslag om förbud mot mosaisk slakt - stadsfullmäktige 1916

1915 hade fullmäktigeledamoten Simon Simonsson, som jobbade i Slakthusområdet, motionerat till stadsfullmäktige om två saker:

  • Att inget djur skulle få slaktas på stadens slakthus utan att ha fått bedövning
  • Att stadsfullmäktige ska vädja till riksdag och regering om ett förbud för mosaisk slakt, den s. k. schäkten.

Simonssons motion och argumentation kan du läsa här. Frågan utreddes av beredningsutskottet. I deras utlåtande finner du:

  • Slakthus- och saluhallsstyrelsens synpunkter på Simonssons förslag.
  • Slakthusdirektörens Martin Sandeborgs mer utförliga tjänsteutlåtande. Han ifrågasätter bland annat om schäkten verkligen är djurplågeri.
  • Beredningsutskottets rekommenderade beslut.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad