Text
Författare: Strindberg, August (1849-1912). Stockholms stadsarkiv

August Strindberg efterfrågar information om Stockholms Arbetareinstitut - brev till Anton Nyström 1881

Stockholms Arbetareinstitut grundades av Anton Nyström 1880 och där kunde arbetare och andra ta del av kurser och föreläsningar för en billig penning. Strindberg skriver till Nyström med anledning av att en dansk journalist som han känner vill ha information om Arbetareinstitutet. I brevet står:

Dalarö Kymnendö
26/6 81.

Herr Doktor Anton Nyström!

En person som korresponderar till en af Danmarks upplystare tidningar och intresserar sig för Ert arbetareinstitut har bett mig skaffa alla upplysningar om det samma.

Jag tar mig derför friheten bedja Er om institutets tryckta redogörelser för dess uppkomst, plan och verksamhet m. m.

Med uppriktig utmärkt högaktning
August Strindberg
Adress: Dalarö (Kymendö)

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad