Brev från barnhusbarnet  Carl Wilhelm Nyberg som söker efter sin mamma 1878.
Text
Författare: Karl Wilhelm Nyberg.

Brev från barnhusbarnet Carl Wilhelm Nyberg som söker efter sin mamma 1878

Carl Wilhelm Nyberg föddes den 8 februari 1866. Hans mamma hette Carolina Rosina Nyberg. Carl Wilhelm lämnades in på Allmänna barnhuset den 19 februari 1866, 11 dagar gammal. För att se barnrullan från Allmänna barnhuset scrolla ner till de relaterade posterna.

Carl Wilhelm utackorderades den 12 juni 1866, 4 månader gammal. Han kom till torparen Fredrik Carlsson och hans hustru Maria Margareta Matsdotter på gården Götheborg i Frötuna församling. För att se husförhörslängden från Frötuna församling klicka på länken scrolla ner till de relaterade posterna.

Vid 12 års ålder skrev Carl Wilhelm ett brev till Allmänna barnhuset med bland annat en förfrågan om sin mamma Carolina Rosina. Han hade inte hört något från henne sedan han var två år gammal.

Så här skrev Carl Wilhelm:

Barnhusbarnet Karl [han skrev själv sitt namn med K] Wilhelm Nyberg No 11,048 fattar pennan för att skrifva några rader till Herrarne, för att herrarne skall få veta huru jag har det, men mina fosterföräldrar äro fattiga men dock har jag god vård.

Jag har ingen dag varit utan bröd, jag har mycket godt hem, jag lefver i tukt och Herrans förmaning och jag hade fyllt 6 år när jag började att gå i skolan och jag har gått i småskolan i fyra och ett halt år och i Folkskolan 2 och ett halt år. Jag läser utantill i Kattekes, Biblisk historia, Nya Testamentet, Naturlära, Svensk historia, Jordgrafi, och jag läser innantill i Läseboken och sjunger i Svenska Salmboken och skrifver i treslagsböcker afskrifvning, Wälskrifning och rättskrifning och jag Ritar i Ribok, Och jag håller nu på och Räknar 50 Tabellen i Division i Decimalbråk.

Jag kostar mina fosterföräldrar mycket penningar och jag går i högre afdelningen i sång 2 gånger i veckan men på slutet 4 gånger. Och jag har inte hört av min rätta mamma sedan jag var 2 år gammal jag önskar att få underrättelse om hon lefver eller är död och hennes namn är Karolina Rosina Nyberg.

Och jag ber Herrerna om Herrerna vill skänka mig en skärf till böcker och kläder men jag ber om ursägt efter min begäran Mitt namn är Karl Wilhelm Nyberg No 11048. Född 1866 den 8 februari. Och nu vill Jag nämna Adressen var jag bor. Jag bor på storgatan No 10 och min fosterfars namn är Fredrik Karlsson, Norrtelje 1878

Det finns inte något svar på brevet bevarat i Allmänna barnhusets arkiv, men tre år senare när Carl Wilhelm var 15 år flyttade han till sin mamma och hennes familj på Kungsholmen. Mamman var nu gift och Carl Wilhelm hade två bröder och två systrar. Han arbetade först som kakelarbetare och sedan som bageriarbetare.

Carl Wilhelms mamma Carolina Rosina Nyberg fick understöd från Allmänna barnhuset när hon som barn var på Allmänna uppfostringsinrättningen i Örebro. Även hon finns bland de relaterade posterna nedan.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad