Barnrulla med noteringar om fosterbarnet Arvid
Text

Fosterbarnet Arvid blir direktör

Arvid var fosterbarn på en gård i Norrland. Han var född i Stockholm 1915. Hans mamma, Gertrud Olivia Konkordia, var ogift och hade lämnat Arvid till barnhemmet Allmänna barnhuset när han var 1 månad gammal. När han var 2 månader utackorderades han till fosterföräldrarna.

Allmänna barnhuset ansvarade för barnen tills de var 14 år, och skrev anteckningar om dem i speciella förteckningar, så kallade barnrullor. I barnrullan kan man följa Arvid och se vad som händer. Det står bland annat att fostermamman dör när Arvid är 10 år, och att fosterpappan dör när han är 16 år. Efter det flyttar Arvid till sin ”fostersyster” i Helsingborg. Det finns också en notering om att en lärare sagt att Arvid är ”rikt begåvad”. Han får så småningom studiebidrag från Allmänna barnhuset för att utbilda sig. Den sista noteringen är att Arvid blir ”direktör i en elektrisk firma i Stockholm”.

Arvid hade vid flera tillfällen skrivit brev till Allmänna barnhuset och bett om hjälp för att kunna få ett jobb eller utbilda sig. De breven och mer om Allmänna barnhuset kan du läsa under ”Mer i Stockholmskällan”.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Allmänna Barnhuset, Norrtullsgatan 14

Allmänna Barnhuset, Norrtullsgatan 14

Arvid 15 år ber om hjälp att få jobb på båt -1930

Arvid 15 år ber om hjälp att få jobb på båt -1930

Barnhem
Tema

Barnhem

1633 fick läraren mäster Mattias tillåtelse att öppna ett barnhus vid Drottninggatan. Detta blev Stockholms allmänna barnhus och verksamheten fanns kvar i olika former till 1922.

Barnhusbarnet Nils Gotthard har besökt sin biologiska mamma

Barnhusbarnet Nils Gotthard har besökt sin biologiska mamma

Brev från barnhusbarnet  Carl Wilhelm Nyberg som söker efter sin mamma 1878

Brev från barnhusbarnet Carl Wilhelm Nyberg som söker efter sin mamma 1878

Femåriga Johanna Matilda lämnas till Allmänna barnhuset - 1854

Femåriga Johanna Matilda lämnas till Allmänna barnhuset - 1854

Fosterbarnet Arvid ber om hjälp att ta sig till Stockholm - 1929

Fosterbarnet Arvid ber om hjälp att ta sig till Stockholm - 1929

Nils Gotthard får svar på brev från sin mamma

Nils Gotthard får svar på brev från sin mamma

Norra Bantorget
Tema

Norra Bantorget

Namnet Norra Bantorget skvallrar om vad som har funnits på den här platsen tidigare - Stockholms norra järnvägsstation. Men här har också stått ett fängelse, ett barnhem, en repsla…

Spädbarn lämnas till Allmänna barnhuset - 1849

Spädbarn lämnas till Allmänna barnhuset - 1849