Barnrulla med noteringar om fosterbarnet Arvid
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Fosterbarnet Arvid blir direktör

Arvid var fosterbarn på en gård i Norrland. Han var född i Stockholm 1915. Hans mamma, Gertrud Olivia Konkordia, var ogift och hade lämnat Arvid till barnhemmet Allmänna barnhuset när han var 1 månad gammal. När han var 2 månader utackorderades han till fosterföräldrarna.

Allmänna barnhuset ansvarade för barnen tills de var 14 år, och skrev anteckningar om dem i speciella förteckningar, så kallade barnrullor. I barnrullan kan man följa Arvid och se vad som händer. Det står bland annat att fostermamman dör när Arvid är 10 år, och att fosterpappan dör när han är 16 år. Efter det flyttar Arvid till sin ”fostersyster” i Helsingborg. Det finns också en notering om att en lärare sagt att Arvid är ”rikt begåvad”. Han får så småningom studiebidrag från Allmänna barnhuset för att utbilda sig. Den sista noteringen är att Arvid blir ”direktör i en elektrisk firma i Stockholm”.

Arvid hade vid flera tillfällen skrivit brev till Allmänna barnhuset och bett om hjälp för att kunna få ett jobb eller utbilda sig. De breven och mer om Allmänna barnhuset kan du läsa under ”Mer i Stockholmskällan”.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad