Handskrivet brev till Allmänna barnhuset från före detta barnhusbarn
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Nils Gotthard får svar på brev från sin mamma

Nils Gotthard hade varit barnhusbarn på Allmänna barnhuset och sedan vuxit upp hos fosterföräldrar. När han var i 20-årsåldern började han söka efter sina biologiska föräldrar. Efter mycket letande och många brev till Allmänna barnhuset lyckas han tillslut komma i kontakt med sin biologiska mamma.

I det här brevet till Allmänna barnhuset berättar Nils Gotthard att han har fått brevsvar från sin mamma. Han misstänker att mamman har svårt att träffas och att det kanske beror på att hennes man inte känner till honom. Nils Gotthard har många funderingar och undrar hur han bäst ska förhålla sig. Nu ber han ”farbror Bergman” på Allmänna barnhuset om råd.

Ågersta den 23/2 1927

Bästa farbror Bergman!

Nu ska jag överraska farbror riktigt! Jag har nu fått brev från min moder. Få se! Vad farbror säger om det? Jag skickar brevet med för att farbror skall få se det, men farbror kan vara snell och skicka det tillbaka då farbror skriver till mig.

Hon skriver att det skulle vara roligt att få träffa och tala med mig. Hon tycks hava svårt att uppge något skäl, varför hon skulle resa. Hon fruktar möjligen sin man? Han kanske inte vet om allt detta? Eller kan man också tänka, att hon ej fått alla brev. Ty hon skriver på ett stelle: (kan du själv uttänka något lämpligt sätt så kan du nog igenom brev underrätta mig, för jag tror nog att jag skall få resa, breven menar jag) Jag tycker det låter som hon skulle ha det svårt. Likaså hennes adress hon nu uppgivit är ju inte densamma som förut. Hon har möjligen adressen ställt till någon vän?

Skall jag våga skriva vad jag vill till henne?
Vad säger nu farbror om allt detta? Farbror kan vara snell och skriva till mig och säga vad han tycker om detta. Jag skall skriva till henne sedan.

Jag tycker det var mycket roligt att få brev från min moder. För vilket jag har att tacka Farbror för som har hjälpt mig så mycket. Svar motses med tacksamhet.
Tecknar vänligen: Nils G. Eklund

P.S.
Jag är fortfarande utan arbete. Anställning till Flottan tyckes också vara hopplöst nu.

Till Allmänna barnhuset lämnades många barn, vars mammor ofta var ogifta och fattiga och inte hade möjlighet att ta hand om dem. Det var också väldigt skamligt att vara ogift mor.  Syftet med verksamheten vid Allmänna barnhuset var vid denna tid att barnen skulle utackorderas, helst till familjer på landet. Allmänna barnhuset hade ansvar för barnen tills de var 14 år och skrev löpande in anteckningar om barnen i så kallade barnrullor.

 Under ”Mer i Stockholmskällan” hittar du fler poster om Nils Gotthard och Allmänna barnhuset.

 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad