Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

”Genomläs noga denna bok; den upptager fosterföräldrarnes skyldigheter och rättigheter gentemot Barnhusinrättningen” 1904

Allmänna barnhuset i Stockholm inrättades 1633. I början fungerade inrättningen som ett regelrätt barnhem för stadens medellösa barn.

Under slutet av 1700-talet omvandlades verksamheten till att bli en genomgångsanläggning som tog emot fattiga barn och sedan placerade ut dessa hos olika fosterföräldrar runt om i landet.

Dokumentet till höger är ett exempel på instruktioner från barnhuset till blivande fosterföräldrar. Instruktionerna stammar från 1904 och är uppdelade på tre huvuddelar.

De två första handlar om fosterföräldrarnas skyldigheter och rättigheter. Här finns bl.a. instruktionen att fosterföräldrarna ”kristligen” ska uppfostra ”barnet och hålla det till ordentlig skolgång”.

Den tredje delen bär titeln ”Föreskrifter angående späda barns hälsovård” och består av handfasta hälsovårdstips från Allmänna Barnhusets överläkare Oscar Medin.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad