brev från barnhusbarn till Allmänna barnhuset
Text
Författare: John A. Nilsson. Stockholms stadsarkiv

Barnhusbarn söker kontakt med släktingar

John Nilsson hade som barn varit intagen på Allmänna barnhuset. Som ung vuxen skriver han dit för att få veta något om eventuella släktingar. 

John hade tidigare fått veta att hans biologiska mamma var död. Nu undrar han om han kanske har halvsyskon och om Allmänna barnhuset kanske har adresser till släktingar.

Läs hela brevet här: 

Malmö den 12 april 1935     4255 f. 1904

Herr G Bergman  Stockholm 
Jag får härmed på det varmaste tacka eder för allt arbete och besvär, som Ni haft vid efterforskningen av min moder Axelina Maria Nilsson. Det var en besvikelse att hon ej levde, men roligt att få reda på verkliga förhållandet. 

Det är inte bekant om där fanns barn i äktenskapet med Daniel Pettersson. Jag skulle ju kunna skriva till hans släktingar och höra efter eller hur? Herr Bergman har väl inte någon adress till någon sådan. Vidare sänder jag i frimärken det, som Herr Bergman har lagt ut för mig och slutar härmed mitt brev med ett varmt tack

Högaktningsfullt John. A. Nilsson
Idunsgatan 13 Malmö 

Till Allmänna barnhuset lämnades många barn, vars mammor ofta var ogifta och fattiga och inte hade möjlighet att ta hand om dem. Det var också väldigt skamligt att vara ogift mor.  Syftet med verksamheten vid Allmänna barnhuset var vid denna tid att barnen skulle utackorderas, helst till familjer på landet. Allmänna barnhuset hade ansvar för barnen tills de var 14 år och skrev löpande in anteckningar om barnen i så kallade barnrullor.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad