Handskrivet brev från föredetta barnhusbarn
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Nils Gotthard söker förgäves efter sin mamma i Stockholm

Bara 12 dagar gammal lämnades Nils Gotthard in på barnhemmet Allmänna Barnhuset i Stockholm. Därifrån utackorderades han sedan som fosterbarn till en familj på landet.

Som vuxen hade Nils Gotthard vid flera tillfällen skrivit till Allmänna barnhuset för att försöka hitta sin biologiska mamma. I det här brevet beskriver han hur han har besökt Stockholm för att hitta spår efter sin mamma. Han hade både besökt det hus där hans mamma skulle ha bott och rotemansexpeditionen, som hade hand om folkbokföringen, men utan resultat.

Så här skrev Nils Gotthard:

Till Chefen för Intendentexpeditionen vid Allmänna Barnhuset i Stockholm. Undertecknad får härmed framföra ett tack för de upplysningar jag har mottagit betr. min moder. Och på Eder begäran, skall jag skriva svar på densamma i brev, enär mitt tillfälle ej gavs att få besöka expeditonen, då jag vid ett kort tillvaro besökte Stockholm i det ärendet, betr. min moder.

Trots ett energiskt sökande, kundes, ej hos värden få några närmare upplysningar i saken, även hos familjen som bott där länge, tyvärr fanns det ingen som varit så länge, som tillbaka till 1903, allt förgäves!

Husnumret ej ändrat till den egendom jag blev hänvisad, nämligen Södermannag. 56 n.b.t.h. Jag ämnade därför besöka rotemansexpeditionen, men som jag nyss nämnde var min tillvaro så kort i staden och ej hade vetskap om expeditionstider så densamma var då rädan stängd när jag anlände dit. Och därefter ämnade jag mig till Intendentexp. Vid Allm. Barnh. Men mitt tillfälle gavs inte längre.

Jag besökte Sthm. Lördagen den 2de dennes. Jag är för närvarande anställd som jordbruksarbetare, och utan hem, ty min fostermoder är för många månader sedan död och därför ligger detta till mitt största intresse, så jag är nu mycket tacksam om ni skulle kunna tillägna mig lite hjälp i detta.

Svar motses med tacksamhet av mig barnhusbarnet Nr 3287 Nils Gotthard.

Under adress: ”Obs. ändrad.”

Nils G. Eklund
Backgården. Ågersta Löth.
Grillby

Ågersta den 17/8 24

Nils G. Eklund


Till Allmänna barnhuset lämnades många barn, vars mammor ofta var ogifta och fattiga och inte hade möjlighet att ta hand om dem. Det var också väldigt skamligt att vara ogift mor. Syftet med verksamheten vid Allmänna barnhuset var vid denna tid att barnen skulle utackorderas, helst till familjer på landet. Allmänna barnhuset hade ansvar för barnen tills de var 14 år och skrev löpande in anteckningar om barnen i så kallade barnrullor.

Under ”Mer i Stockholmskällan” hittar du fler poster om Nils Gotthard och Allmänna barnhuset.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad