Nils Gotthard ber om hjälp att hitta sina biologiska föräldrar
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Nils Gotthard ber om hjälp att hitta sina biologiska föräldrar

Nils Gotthard var född i Stockholm 1903. När han var 12 dagar gammal lämnades han in på barnhemmet Allmänna barnhuset. Därifrån utackorderades han till en fosterfamilj på landet. När Nils Gotthard var 20 år skrev han ett brev till Allmänna barnhuset, där han frågar efter sina biologiska föräldrar. Han vet ingenting om dem och undrar bland annat vad de heter och bor och om de överhuvudtaget lever.

Så här skrev Nils Gotthard:

Uppsala den 3/1-1924

Till intendentexpeditionen.

Nr 3287 Nils Gotthard, 16/8 1903

Undertecknad beder vördsamt, om det är möjligt att få några upplysningar om mina egentliga eller köttsliga föräldrar, om det kan finnas någon kännedom om deras namn och vistelse, om inte nu för närvarande, eljest längre tillbaka, som, t.x. från min födelsekalender, då jag blev inlämnad på barnhuset, ty jag är född i Katarina församling och därifrån överlämnad till barnhusinrättningen.

Nu är jag 20 år gammal: jag har för länge sedan tänkt mig skriva och söka, för jag tycker det skulle vara intressant att få reda på mina rätta föräldrar om dom är mer än levande eller döda.

Och på grund av att jag är alldeles ensam här i livet, förutom mina fosterföräldrar och dito syster och dom är ju högt ålderstigna, så jag tycker det skulle vara intressant att få någon uppgift om dom. Så om det skulle finnas något spår åtminståne efter min mor, så var vänliga och je mig underrättelse därom. Eljest på vilket sätt jag skulle kunna få vetskap om detsamma. Ty min mor skall väl vara antäcknad någonstädes eljest på Barnhuset eller i Katarina församling.

Om svar bedes vänligen.

Barnhusbarnet No 2327. 3287

Nils Gotthard: Född den 16 augusti 1903 i Katarina församling.

Högaktningsfullt under adress

Wpl. No 223 Eklund

1.Batteriet A.5.

Uppsala

Till Allmänna barnhuset lämnades många barn, vars mammor ofta var ogifta och fattiga och inte hade möjlighet att ta hand om dem. Det var också väldigt skamligt att vara ogift mor.  Syftet med verksamheten vid Allmänna barnhuset var vid denna tid att barnen skulle utackorderas, helst till familjer på landet. Allmänna barnhuset hade ansvar för barnen tills de var 14 år och skrev löpande in anteckningar om barnen i så kallade barnrullor.

Under ”Mer i Stockholmskällan” hittar du fler poster från Allmänna barnhuset.

 

 

 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad