Människor på klipppr och en stor bro
Västerbrons invigning 1935. Okänd fotograf, Stadsmuseet i Stockholm.

Västerbron

20 november 1935 invigdes Västerbron med pompa och ståt, fyra år efter att beslutet togs av stadsfullmäktige i Stockholms stadshus. För första gången gick det att ta sig torrskodd direkt från Södermalm till Kungsholmen.

Västerbron är en bågbro, byggd i stål. Den går över Riddarfjärden och Långholmen, mellan Södermalm och Kungsholmen. Brons delar byggdes bland annat på Motala verkstad och Ekensbergs varv i Gröndal. Därifrån transporterades delarna till byggplatsen och sattes ihop.

Stockholms stadsfullmäktige tog beslutet att bygga bron 1931. Då hade det redan varit en tävling där olika arkitekter och konstruktörer hade fått ge förslag på brons utformning. Arkitekterna Paul Hedqvist, Birger Borgström och David Dahl bearbetade sedan förslagen från tävlingen till Västerbron.

Första bron mellan Söder och Kungsholmen

Det hade inte funnits någon bro som förband Södermalm direkt med Kungsholmen tidigare. Före 1935 gick den enda landvägen mellan stadsdelarna genom Gamla stan. Den som ville ta sig raka vägen fick åka båt istället.

Planerna på en bro tog form i början på 1900-talet. I stadsplanen från 1928 fanns ett förslag på Västerbro med. I början fanns förslag på att järnvägen skulle kunna gå över till Kungsholmen också, men det hände aldrig.

Uppdaterad