Foto
Fotograf: Svenska Dagbladet. Stockholms stadsmuseum

Arbetet med Västerbron

Fundament till pelare.

Uppdaterad