Foto
Fotograf: Ronninger, Herman (1895-1976). Stockholms stadsmuseum

Västerbron breddas med två meter, en meter på varje sida. Bilden visar breddningen av östra sidan. Vy mot Södermalm

Uppdaterad