Foto
Fotograf: Svenska Dagbladet. Stadsmuseet i Stockholm

Västerbron under byggnad

Pålningsarbete för brygga ut till mellanpelaren. I fonden Norr Mälarstrand.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad