Foto
Fotograf: Svenska Dagbladet. Stockholms stadsmuseum

Västerbron under byggnad

Pålningsarbete för brygga ut till mellanpelaren. I fonden Norr Mälarstrand.

Uppdaterad