Foto

Flygfoto över Västerbron under byggnad 1933

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Västerbron

Västerbron