Runsten och rest sten vid en grusväg mellan Akalla by och Husby gård
Foto
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Runsten och rest sten

Intill den gamla grusvägen mellan Akalla by och Husby gård står en runsten från slutet av 1000-talet. På andra sidan vägen står en rest sten, utan någon synlig runristning, som troligen rests samtidgt som runstenen. Vägen ledde för länge sedan till Sollentuna härads tingsplats som ska ha legat i närheten av gåden Granby.

 Den så kallade Husbystenens text lyder: "Björn lät resa denna sten efter sin broder ...-sten. Gud och Guds moder hjälpe hans ande. Visäte ristade". Stenarna skulle kanske inte bara hedra minnet över den döde brodern utan också markera själva vägen.

På båda sidor av vägen och stenarna ligger järnåldersgravfält. Det är inte omöjligt att det därför också legat en vikingatida gård i närheten. Stenarna skulle i sådana fall kunna markera att den som färdades på vägen nu kom in på gårdens ägor.


Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad