Omslagsbild Stockholm före Stockholm
Litteraturtips
Upphov: Okänd. Stockholms stadsbibliotek

Stockholm före Stockholm : från äldsta tid fram till 1300

De första människorna på den plats vi nu kallar Stockholm såg den inte. De gled fram över den i sina kanoter och stockbåtar på jakt efter fisk, säl, sjöfågel och nya landområden.

Så börjar den här boken som beskriver Stockholms förhistoria från istidens slut till c:a år 1300. Texterna är skrivna av forskare med djup kännedom om Stockholms tidiga historia, bland annat arkeologer. Med många bilder på platser och föremål samt kartor växer det fram en samlad berättelse om Stockholm före Stockholm. Läs till exempel om Silverskatten från Årstafältet och om runstenar i Spånga.

Innehåll
Förord
Från säljägare till bönder
Bronsålder i Stockholmsområdet
I brödets och kattens tid
Spår av järnålder på Stadsholmen och malmarna
Runor och runstenar i Stockholm
Sjöfartens betydelse för Stockholms uppkomst
Innanför Stockholms murar
Namnet Stockholm
Ortnamn i Stockholmstrakten
Från istid till sluss
Litteratur och källor
Författare
Ordförklaringar

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad