Omslagsbild kapitel
Litteraturtips
Författare: Hansson, Magnus (f. 1951). Stockholms stadsbibliotek

Den trespråkiga staden / Magnus Hansson

Redan från Stockholms allra tidigaste historia har invandring haft stor betydelse. Tyskar kom som framstående köpmän och förde stadsutvecklingen framåt på ett sätt som svenskarna själva inte skulle ha klarat. För att inte tala om den stora påverkan lågtyskan fick på svenska språket. Finland var en del av det svenska riket, och de flesta finländare i Stockholm var arbetare, exempelvis fiskare, sjömän, soldater, drängar och pigor. Fortfarande finns en tysk och en finsk församling i Stockholm. 4 sidor.

Utdrag ur Ericsson, Niklas, Stockholm : historien om den stolta staden. - 2002. - S. 31-34

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad