Text
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Peter Brenners Sidsta tal, då han genom Stockholms stads södre port fördes ut till en smädelig och wåldsam död. Den 4 juli 1720. På fleres begäran ånyo upplagd.

Den finska kyrkoherden Peter Brenner dömdes till döden för landsförräderi och avrättades vid Skanstulls avrättningsplats i nuvarande Hammarbyhöjden 1720. På avrättningsplatsen höll Brenner höll ett uppmärksammat tal, en slags predikan över sig själv. Talet kom att tryckas och bli en mycket populär folklig skrift. Den första upplagan utkom vid tiden för händelsen år 1720, denna så sent som 1827. Denna upplaga från 1827 är mycket snarlik den från 1720 men är något förkortad och lite mer lättläst. Frakturstil. 24 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad