Carl Larssons porträtt av Ernest Thiel
Bildkonst
Konstnär: Larsson, Carl (1853-1919). Thielska Galleriet

Ernest Thiel

Konstnär: Carl Larsson (1853-1919)
Titel: Porträtt av Ernest Thiel
Material och teknik: Olja på duk
Mått: 60 x 53 cm 

På bilden ser vi bankiren och konstsamlaren Ernest Thiel (1859-1947) målad av hans vän, konstnären Carl Larsson. I porträttet är Ernest klädd i en grå kavaj, en vit skjorta och en svart slips. Han sitter i profil med blicken vänd bort från betraktaren. Det går att skymta en tavla med röda blommor på väggen i bakgrunden.

Ernest Thiel föddes i Norrköping 1859. Hans mamma kom från Tyskland och hans pappa kom från Belgien. Som 15-åring reste Ernest till Hamburg för att praktisera i en bank och det var så hans karriär inom finansvärlden började. 1877 var han tillbaka i Sverige och fick anställning i Stockholms Enskilda Bank som ägdes av familjen Wallenberg. Som 24 åring blev Ernest bankdirektör för en filial av Härnösandsbanken i Stockholm och 1891 bildade han en egen bank som hette Stockholms Kredit- och Diskontoförening. Han gjorde en stor förmögenhet på att förmedla utländska lån till den svenska staten och räknades vid 1890-talets mitt till en av de rikaste i landet. Ernest engagerade sig även i gruvdriften i norra Sverige, finansierade uppfinnaren Gustaf de Lavals (1845-1913) uppfinningar, investerade stora summor i etablerandet av området Saltsjöbaden utanför Stockholm samt var ägare av Svenska Dagbladet under en period. 

Ernest Thiel gifte sig år 1884 med Anna Josephson (1863-1947) och de fick fem barn: Signe (1886), Ragnar (1887), Carin (1889), Olof (1892) och Margit (1896). Familjen Thiel bodde i en våning på Villagatan 1 i Stockholm. Ernest trivdes dock inte i äktenskapet och förälskade sig i sin hustrus sällskapsdam, Signe Maria Hansen (1869-1915). Ernest skiljde sig från Anna, vilket var en stor skandal på den här tiden. Ernest och Signe Maria gifte sig 1897 och de flyttade in i en stor lägenhet på Strandvägen i Stockholm. Genom Signe Maria lärde Ernest känna flera av tidens stora konstnärer och författare. Det var även nu som han började intressera sig för konst och konstsamlande.

Ett av de första konstinköpen som gjordes var Bruno Liljefors (1860-1939) målning Morgonstämning vid havet målad 1896. Konstsamlingen blev snabbt större och snart blev våningen på Strandvägen för liten. "Jag vill ha ett hem dekorerat med tavlor på alla väggarna, det skall vara trivsamt, jag vill bo där" skrev Ernest Thiel till arkitekten Ferdinand Boberg (1860-1946) som skulle rita deras nya hem. Under åren 1904-07 lät Ernest uppföra ett vitt palatsliknande hus längst ut på Blockhusudden på Djurgården för sin familj och den stora konstsamlingen.

Under första världskriget förlorade Ernest Thiel stora delar av sin förmögenhet och för att kunna reglera sina skulder erbjöd han den svenska staten att köpa byggnaden med konstsamlingen och inventarier. Redan 1925 öppnade Thielska Galleriet som ett museum för allmänheten.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad