Foto

Skogsslänt med vårblommor söder om Thielska Galleriet. Museet skymtar bakom träden