Reklam för öl.
Bildkonst
Konstnär: Althin, Caleb (1866-1919). Kungliga biblioteket

Salvator Öl, Stora bryggeriet, Konstnärliga affischer No 18

Den här affischen gör reklam för öl, nämligen Salvator öl. Reklamen vände sig till öldrickare som levde i slutet på 1800-talet. Bryggeriet som beställde reklamen heter Stora bryggeriet. Det var ett av de största bryggerierna i staden. Det startade 1890 och låg vid Hornsberg på Kungsholmen.

Bilden är en av flera stycken som Stora bryggeriet beställde av ett företag som heter "Konstnärliga affischer". Detta företag hade ambition att göra reklam med kvalitet. Man var inspirerad av affischkonsten i Frankrike, där konstnärer som Henri de Toulouse-Lautrec var en av de mest kända. Här i Sverige anlitade man "riktiga" konstnärer för att få till bilder med konstnärliga kvaliteter. Tyvärr existerade inte företaget "Konstnärliga affischer" mer än några år. Sverige var inte moget för den här typen av reklam.

Salvator öl existerade redan på 1600-talet. Det var munkar som bryggde ett starkt öl som de livnärde sig på under fastan. Salvator betyder frälsare på latin.

Bilden föreställer en ung man som håller upp ett glas öl. Han betraktar det. Kanske försöker han att utvärdera kvalitén? Under armen håller han en portfölj där man kan uttyda orden "Beskrifwning öfwer..." Kanske är det ölreceptet? Vad vill reklamen ge för bild av denna ölsort? Kanske att det är ett öl med gamla anor? Att man får kvalitet i glaset?

Via länkarna nedan kommer du till fler av Stora bryggeriets reklamaffischer.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad