Foto

Östermalmsgatan 39, Bernadotteska huset. Vån 2 tr, jugendtapet