Foto

Östermalmsgatan 39, Bernadotteska huset. Vån 3 tr, jugendtapet