Foto

Ateneum för flickor i hörnhuset vid Stora Badstugatan 26-28 (nuvarande Sveavägen 48). Närmast Adolf Fredriks Kyrkogatan

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Ateneums flickskola

Ateneums flickskola

Morgonbön i aulan

Morgonbön i aulan