Kvittot från Allmänna barnhuset där man kan läsa vad Sara Catharina Bolin fick med sig för kläder när hon flyttade från barnhuset till rådmansänkan Zetterberg 1763.
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Barnhusflickan Sara Catharina Bolin, född omkring 1747

Någon tid innan Sara Bolin skrevs in på Stora barnhuset tillsammans med sin lillasyster hade modern dött och fadern, skräddarmästaren Johan Bolin, insjuknat och blivit sängliggande.

De båda flickorna skrevs in den 27 juni 1754. Efter sju år på barnhuset skickades Sara Bolin den 1 augusti 1761 till landsfiskalen Benjamin Schultz. Den 14 januari 1763 återinskrevs hon av okänd anledning. Andra gången hon skrevs ut var bara några månader senare.

I mitten på maj sändes hon till rådmannen Kammeckers änkefru Brita Maria Zetterberg. Rådmansänkan bodde på Eneby Gård i Danderyds socken. Kvittot från utlämningen finns bevarat i Stora barnhusets huvudbok 1763. Du ser kvittot på bilden. Texten lyder:

Från Barnhuset har jag utbekommit flickan Sara Cajsa Bolin, klädd i ny grå västgötetygströja, kjortel och livstycke, birettshuva och halskläde, lintyg, randigt förkläde, strumpor och skor, jämväl fått en psalmbok och en katekes, som härmedelst varder kvitterat, den 14 maj 1763. / Till Fru Brita Maria Zetterberg är flickan Sara Cajsa Bolin utlämnad förberörda datum nämligen den 14 maj 1763 vittnar Erik O. Wikner [barnhusinspektor]. / Barnhusflickan Sara Catharina Bolin, 16 år gammal förstår väl sin kristendoms förnämsta grunder. Den 10 maj 1763. Johan Löhnberg, pastor vid Barnhus.

Sara kunde emellertid inte bli kvar länge hos sin nya husfru. Brita Maria Zetterberg dog redan den 2 juni 1763, bara några veckor efter att den unga pigan från barnhuset anlänt. Vad som därefter hände med Sara de närmast följande 15 åren är okänt.

Vill du veta hur det gick för Sara? Läs fortsättningen genom att klicka på länken "Läs mer om Sara Catharina Bolin".

Utdrag ur Främlingar i vardagen. Liv och pedagogik vid Stora Barnhuset i Stockholm på 1700-talet av Per-Johan Ödman och Mats Hayen (2004).

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad