I protokollavskriften från barnhusets räkenskapsbok kan man läsa vilka kläder som Johan Winroth fick med sig från barnhuset när han lämnades till handelsman Warenberg 1764.
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Barnhuspojken Johan Fredrik Winroth, född i april 1749

När Johan Fredrik Winroth togs in på Stora barnhuset, den 16 september 1756, angavs att han var oäkta och att hans mor, Catharina Andersdotter Norström, var försatt i ett fattigt och utblottat tillstånd. Han saknade vid antagningen efternamn. Den 10 maj 1758 fick han namnet Winroth, vid en liten ceremoni med ett flertal adliga personer närvarande, förmodligen från barnhus- och hospitalsdeputationen. Vid ceremonin gavs efternamn till totalt sex pojkar. Den 19 februari 1761, vid tolv års ålder, skrevs han ut till klädfabrikören Gottfrid Dabberkau. Därifrån återkom han till barnhuset den 29 maj året efter.

Efter ytterligare en 20 månader lång vistelse på barnhuset skrevs han den 27 januari 1764 ut till en handelsman, Olof Warenberg, ifrån Falköping. På baksidan av den protokollsavskrift som syns på bilden, vilken konfimerade hans utskrivning i barnhusets huvudbok, finns följande notering:

Ifrån Stora barnhuset i Stockholm har undertecknad uttagit gossen Johan Fredrik Winroth, klädd i en ny grå valmarsrock, byxor och väst eller livstycke, ny skjorta, halsduk, vita ullstrumpor, nya skor, samt en klädesmössa, jämväl också fått ny psalmbok och katekes, vilket allt härmedelst kvitteras. Stockholm den 1 februari 1764, O. Warenberg.

Winroths öde i Falköping har inte kunnat bekräftas på ett övertygande sätt. Enligt mantalslängden över staden fanns det hos Warenberg hösten 1764 en dräng med namnet Jan, ett år senare en dräng med namnet Johan, och ytterligare ett år senare, en med namnet Jonas. Om någon av dessa skulle överensstämma med Johan Fredrik Winroth kan emellertid inte bevisas. Följaktligen har hans vidare historia inte kunnat tecknas. Han var vid avfärden till Falköping varmt klädd och 14 år gammal. 

Utdrag ur Främlingar i vardagen. Liv och pedagogik vid Stora Barnhuset i Stockholm på 1700-talet av Per-Johan Ödman och Mats Hayen (2004).

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad