Uppslaget ur barnhusets rulla 1757-1760 där det står att Johan Lind lämnas till klädesfabrikören Pinckhardt.
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Barnhuspojken Jonas Lind, född omkring 1745

När Jonas Lind den 5 juni 1755 skrevs in på barnhuset var både fadern, timmermannen Anders Lind, och modern, Brita Christina Zetterman, döda. Den 12 augusti 1757 skrevs han ut för att bli lärling hos snickarmästaränkan Greta Neibert. Från året finns följande anteckning i barnhusdirektionens protokoll: "Som stadens högtärade kämnärsrätt [---] givit direktörerna vid handen, huruledes gossen Jonas Lind, vilken för ett år sedan till avlidne Ludvig Neiberts änka hustru Greta Neibert, blivit utur Stora barnhuset utlämnad, numera ifrån henne bortgått, och icke kan få någon tjänst eller försvar, i anseende därtill att han är besvärad av onda och smittosamma sår i huvudet". Man beslöt vid detta tillfälle att återinskriva honom på barnhuset.

Efter ytterligare ett halvt år på barnhuset skrevs han på hösten 1758 ut till klädfabrikören Leonhard Pinckhardt. I barnhusrullan från åren 1757-1760 som syns på bilden står det:

28 octbr 1758 gick Jonas Lind till Fabriquören Leonh: Pinckhardts klädesmanufaktur. D: Drindhaüsen enligt barnhus Directeurens resolution fr d 17 do. Johan Lind fick ett nytt blått klädeslifv ut ur contoiret med sig.

Om han arbetade någon tid hos Pinckhardt är okänt. Nästa gång Jonas dyker upp är vid artilleriregementet i Stockholm. Där hade han den 29 december 1764 blivit antagen på prov och den 1 februari påföljande år värvats som artillerihantlangare för en period på tolv år. I generalmönsterrullan antecknades han 1768 som gift. Hustruns identitet har emellertid inte kunnat fastställas. I efterföljande rulla, från 1773, betecknades han som ogift. Med säkerhet vet vi att han gifte sig den 8 juni 1788 med en kvinna som hette Maria Margareta Olofsdotter. Jonas Lind blev kvar som artillerihantlangare under hela sitt liv. Under Gustaf III:s ryska krig mötte han sitt öde den 31 mars 1789 på Hangö i finska skärgården, under obekanta förhållanden. Några månader tidigare, den 27 januari, hade han mönstrats tillsammans med sitt minörkompani i Ekenäs i södra Finland. Han blev 44 år gammal. Hustruns vidare öden är okända. Kända yrkestitlar: Snickarlärling 1757–1758, artillerihantlangare 1764–1789. Gift: Ja. Död: Den 31 mars 1789, 44 år gammal.


Utdrag ur Främlingar i vardagen. Liv och pedagogik vid Stora Barnhuset i Stockholm på 1700-talet av Per-Johan Ödman och Mats Hayen (2004).

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad